SONA YÖNETİM

Apartman Yönetimi

Birbirini pek tanımayan insanların oluşturduğu alanlarında ortaya çıkabilecek problemlerin giderilmesi ve rutin işlerin yerine getirilmesi için gerekli olan apartman yönetimi genelde bir muhasebeci ve işletmeci gibi çalışması gereken yöneticisinin sorumluluk alanı olup; daire sakinlerinden aidatların toplanması, binanın temizliği, olası teknik vb arızaları ve periyodik bakımları, mevcut çalışan maaşı, sigortası, izinleri ve kıdem tazminatı ve daha birçok işlem için profesyonel bir kuruluş tarafından yönetilmesi daha verimli olur. Böylece zaman, stres, karışıklık ve görevli sorunu ortadan kalkmaktadır.

  • PROJE’nin yönetim işlerinin Yönetim Planına ve Kat Mülkiyeti Kanunu’na uygun olarak yürütülmesi,
  • Genel yıllık faaliyet raporunun hazırlanması,
  • Yönetim Kurulu toplantılarının yürütülmesi, kararlarının alınması,
  • Aylık faaliyet raporlarının hazırlanması,
  • Aidatı ödemeyen sakinler için gerekli işlemlerin yürütülmesi,
  • Ortak alan giderlerinin ödenmesi,
  • Resmi kurumlarla ilişkilerin geliştirilmesi,
  • Teknik arıza vb. sorunların halledilmesi,
  • Varsa personel maaşlarının düzenli ödenmesi ve daha birçok aylık ve anlık işlerin takip ve çözümünü sizler için sağlıyoruz.